Ogrzewanie i fizyka - Promieniowanie cieplne

nagrzewnica na przepracowany olej
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o temperaturze wyższej od zernagrzewnica na przepracowany olej .