Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

palniki na zużyty olej silnikowy
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o temperapalniki na zużyty olej silnikowy .