Klinika stomatologiczna Bytom

Przeglądy stomatologiczne wykonywane w szkolnych gabinetach stomatologicznych

Klinika stomatologiczna Bytom Szkolne badania stomatologiczne wykonywane są w takich placówkach, w których pracują dentyści.
Mogą oni przeprowadzać podstawowe przeglądy stomatologiczne i badania służące ustaleniu, jakiego rodzaju leczenie musi zostać przeprowadzone u dzieci.

J.