Symulator narzędziem wzrostu bezpieczeństwa na drodze

symulator zderzeń samochodów warszawaBezpieczeństwo na drodze tworzą ludzie którzy się po niej poruszają.

Statystyki prowadzone przez polską policję pokazują, że ponad 90% wypadków na drogach w naszym kraju spowodowane są przez czynnik ludzki.

Co składa się na ten czynnik? Wiele sytuacji - może to być np.
zwykła nieuwaga, brak dostosowania się do podstawowych zasad ruchu drogowego (takich jak np.
bezpieczny odstęp), bezmyślność, czy po prostu tzw. "ułańska fsymulator zderzeń samochodów warszawa .